"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 26/11/2010

Un milió d’euros per a la prevenció i extinción d’incendis forestals

El consell de govern ha aprovat aquest divendres un conveni amb el Ministeri espanyol per invertir en la actuacions a la muntanya i a les masses forestals de les Balears 

El Consell de Govern ha aprovat l’autorització d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, per un import total d’un milió d’euros amb l’objectiu de fer inversions en matèria de treballs de prevenció i extinció d’incendis forestals dins l’àmbit de la Comunitat autònoma.

 

Es tracta d’un conveni dins el marc de l’Estatut d’autonomia, que preveu inversió en mitjans encaminats a la protecció del medi ambient en la prevenció d’incendis, la conservació de la biodiversitat i la restauració del medi natural, mitjançant actuacions a la muntanya i a les masses forestals, tals com els tractaments de neteja i la retirada de biomassa com a mesura preventiva d’incendis. Alhora, es possibilita l’aprofitament i la rendibilització d’aquesta biomassa.

 

El conveni, que entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i mantendrà vigència fins al final de l’exercici pressupostari 2013,ajudarà a finançar les actuacions següents: adequació d’instal·lacions, a elements de transport i seguretat, a maquinària, a equipament informàtic i a telecomunicacions.

 

 

D’altra banda, la Conselleria ha realitzat un tractament aeri contra la processionària a 1.470 hectàrees a les zones de na Burguesa (municipis de Palma i Calvià) i àrees forestals properes a Magaluf (municipi de Calvià).

 

Realitzat per un sol avió que descarregà 4.412 litres del producte Diflubenzuron, autoritzat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, té un risc mínim mediambiental per a mamífers, aus, peixos i bolets, així com perfectament compatible amb les abelles.

 

El tractament amb Diflubenzuron, a més de presentar un mínim risc ambiental, és molt efectiu, aconseguint que l’eruga de la processionària mori per deshidratació. De fet, el tractament aeri realitzat es considera suficient en la lluita contra la processionària present a aquestes zones.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: