"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

El PSM opina. 10/09/2002

Nel Martí: «L'art d'educar»

Hi ha una dita, sembla que del llunyà país de Mali, que aconsella a qui no té res a donar que procuri, si més no, repartir bones paraules. No és exactament aquest el cas del regidor d'Educació de l'Ajuntament de Ciutadella, el qual és clar que sí que té competències a exercir dins l'àmbit municipal i les exerceix; diners a gestionar (potser mai no prou per als projectes i necessitats) i els gestiona, però que es destaca per fer part d'aquesta rara espècie de polítics que, en general, explica allò que fa i, sobretot, allò que voldria fer, perquè no acostuma a improvisar, sinó —bon professor de matemàtiques— que calcula, i una acurada anàlisi de la realitat li fa entendre millor allò que des de l'Ajuntament es podria i caldria fer. D'altra banda, no cal inventar-se res, només cal esser receptiu i actiu alhora, informar-se, conèixer…

Aquest diguem-ne estil polític sempre s'agraeix. Fruit de les reflexions que ha fet durant els mesos de responsabilitat municipal, en Nel Martí ens ofereix un llibre, L'art d'educar (col. L'Horitzó nº1, ed. El far, Palma, 2002). Me l'he empassat amb gust, es llig amb facilitat en dues o tres assegudes. Concebut, en part, com a un homenatge als educadors que al llarg de sa vida van assumir el compromís amb el seu temps i el seu poble, els escrits de Martí (articles que han vist llum a la premsa en llur majoria) van sempre una mica més enllà de la circumstància concreta que els motiva i, en el seu afany divulgatiu i pedagògic, contenen elements d'utilitat per pensar i repensar la nostra condició ciutadana.

Tot i que les idees-força (la clau és l'educació: lema i símbol als Ajuntaments que han assumit el repte de fer de la pròpia una ciutat educadora) s'hi troben reiteradament exposades, aquesta mateixa repetició és eficaç per fixar el missatge en el lector. També s'hi constata un conjunt de referents interessants, que van des dels «nostrats» Joan Benejam, Maria Àngels Cardona o Isidor Marí, fins a autors de viva actualitat com Terricabras (Atreveix-te a pensar, 1998), Cardús (El desconcert de l'educació, 2000), Savater (El valor de educar, 1997), etc., passant per concretes referències a Freire, Fromm, Lederach, Tonnuci, Goytisolo, Malouf, Kymlicka o Goleman, segons el tema que es tracti. Comú denominador n'és l'informe sobre l'Educació elaborat per a la Unesco (Aprendre a ser, 1996) a instàncies de Jacques Delors. En ell es vincula a la formació personal (açò que fredament es diu «capital humà») al creixement econòmic de la societat del futur (la societat del coneixement).

En Nel Martí aconsegueix projectar el tema de l'educació sobre el conjunt de les activitats municipals. És un dels èxits de la seua política; important, però no l'únic. També demostra que quan la gestió en un càrrec públic està fonamentada ideològicament, és a dir, ve informada per unes idees sòlides sobre el que es fa, el camp on s'actua i les necessitats prioritzades, els resultats són palesos. Independentment de la co-responsabilitat de tot l'equip de govern en aquesta gestió, que, com en tota obra humana, presentarà, sens dubte, llums i ombres, el mèrit del regidor és innegable. Si més no, com a autor d'aquesta «art d'educar», tant semblant (i no sols en el títol d' E. Fromm) a l'art d'estimar. I tot «…perquè l'educació no sigui només un servei públic sinó també una eina transformadora, un instrument per millorar la societat a partir de la transmissió de coneixements i la creació de valors comunitaris» (p.87).

Només un retret final al regidor del PSM, dit amb tota simpatia: ¿Com és que no t'ha estat possible estendre la praxi del programa «Ciutat Educadora» a la dinàmica govern-oposició i en el tracte entre els mateixos regidors i regidores? Però, ja ho sé: acomplir dins el mateix consistori el que es demana a tothom en el p.4 (Refermar en la ciutadania els valors essencials de convivència democràtica) és una tasca titànica que ni algú com en Nel Martí és capaç de realitzar tot sol.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: