"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

¿Què és la federació?

La Federació PSM-Entesa Nacionalista esta formada pel PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, el PSM-Entesa Nacionalista de Menorca, l'Entesa Nacionalista i Ecologista d'Eivissa, els Independents d'Artà i l'Assemblea per Sant Joan.


Aquests partits, nascuts autònoms, mantenen la pròpia personalitat i autonomia quant a l'acció política a les respectives illes, tot i mantenir uns plantejaments polítics i ideològics comuns. Per això lluiten solidàriament per l'alliberament nacional del conjunt de les Illes Balears, per l'assoliment de la justícia social en tots els àmbits en què pugui incidir, i pel desenvolupament econòmic, ecològic i social sostenible.

Es proposaren federar-se per reforçar el seu projecte polític, la seva implantació, la seva presència institucional, la seva capacitat en l'exercici de les responsabilitats públiques, i per dur a terme una acció política conjunta a les Illes Balears.

Així mateix també es pretén el següent:

  Mantenir relacions, formalitzar negociacions i acords amb altres formacions i organitzacions polítiques de fora de les Illes Balears.

  Coordinar la projecció exterior dels partits que la integren.

  Coordinació de polítiques sectorials dels partits membres de la federació.

  La formació de militants i càrrecs públics.

  Mantenir l'àmbit de debat polític sobre temes d'interès comú.

Els seus òrgans de govern són els següents:

  La Convenció Federal
El màxim òrgan de decisió amb les màximes facultats.

  El Consell Federal de Direcció Política
Marca les línies polítiques, aprova els pressupostos, convoca la Convenció federal, aprova o esmena la gestió de la Comissió Executiva Federal.

  La Comissió Executiva Federal
És responsable directa de la gestió i desenvolupament de la política de la Federació.

  La Presidència col·legiada
Integrada pels Secretaris Generals dels partits federats. Poden nomenar, d'entre ells, un Portaveu de la Presidència.



 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: