"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

El PSM opina. 30/06/2003

Excursions i preus

Un deu està curat ja d'espants, perquè quan vaig veure el primer globus sonda d'aquests passerells, vaig sospitar que no arribaria molt lluny, però mira per on, resulta que ara això és una qüestió que durà a terme fins i tot es Govern sortint.

Mirin, els decrets de transports varen ser promulgats en temps del PP, i per obra de l'amortitzat Verger, tenia i té aquest decret greus mancances, però de cap de les maneres es pot argumentar que la protecció de les línies regulars sigui una d'elles. Tot i això, s'ha de dir que no s'ha fet un seguiment real ni aquests darrers quatre anys, ni els anteriors, per evitar el frau en aquesta norma. L'exemple més flagrant d'això són els anomenats «manteros» que ara ja venen tota casta d'articles de suvenir tant dins com fora dels autocars, i d'altres herbes que converteixen la nostra estimada illa en una mena de basar tercermundista, que tergiversa la nostra realitat de país, modern i avançat. Ja se'n poden gastar de milions d'Euros en imatge i publicitat, que si quan arriben aquí, es troben amb aquestes animalades, el seu missatge a sa tornada només pot ser un: «quina presa de pel!!»

Però, posem clar distints aspectes, les excursions són cares perquè un determinat ens associatiu anomenat AVIBA, marca uns preus als seus associats per no entrar en competència entre ells. Vostès creuen que amb els mateixos costs, els qui controlen més del vuitanta per cent dels turistes que arriben a Mallorca, davallaran el seu marge de benefici? No seran els seus ulls que ho veuran.

Un altra, amb una diferència del 30%, la competència entre el sector discrecional i el regular, tomba radicalment a favor del primer, i això significa que les xifres de dèficit de les regulars s'haurien d'eixugar a càrrec dels pressuposts de la CAIB, li diguin com li diguin, es pot anomenar com ajuts a la renovació de flota, i després aquesta flota renovada es dedica a donar transport als serveis de «manteros» que contracten certes empreses de línies regulars amb els seus autocars dedicats a servei discrecional.

I, quina és veritablement la diferència entre un servei de transport turístic i un de regular? Idò n'hi ha moltes, però de cap de les maneres hi ha diferència quan el resultat final es deu exclusivament a la xarxa comercial de venda que poden posar en marxa les agències de viatge, turoperadors, i d'altres herbes.

I tot això diuen els diaris que compta amb el vist-i-plau de l'anterior Govern, també s'ha de deixar clar que això significa el del PSOE, que era el que s'encarregava de transports, dubt molt que d'altres partits del Govern li donin suport a això, però coses més rares s'han vist.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: