"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

El PSM opina. 08/09/2010

'Platja de Palma: un projecte imprescindible que necessita consens'

Article de Joana Lluïsa Mascaró, vicesecretària general del PSM-EN i portaveu del BLOC al Consell de Mallorca, publicat al Diario de MallorcaNingú dubta de la necessitat de dur a terme una reconversió integral de la Platja de Palma-s'Arenal. És evident que aquesta zona turística de Mallorca, que durant molts d’anys ha estat un destí turístic emblemàtic a nivell mundial i ha proporcionat molta riquesa i molts llocs de treball, necessita una remodelació profunda per fer front als nous reptes socioeconòmics, per atreure turisme de qualitat i per millorar la qualitat de vida de residents, treballadors i visitants.

 

Des del PSM-EN tenim molt clar que volem un projecte que respongui a l’interès general, i que sigui realment efectiu i positiu des del punt de vista social, urbanístic i turístic. I perquè això sigui així, el procés d’aprovació del pla s’ha de fer amb total transparència i ha de comptar amb un ampli consens social i polític.

 

Hi ha persones que no entenen que si inicialment hi estàvem d’acord, ara vulguem exigir canvis. I d’altres que es queixen perquè els polítics hem trencat un consens que, suposadament, s'havia assolit en relació a la reforma de la Platja de Palma-s'Arenal, consens que havia permès aprovar la llei que definia el marc jurídic per a l'actuació del Consorci dirigit per Nájera.

 

És cert que tots els grups parlamentaris (inclòs el del BLOC i PSM-Verds) varen demostrar una clara voluntat de consens per aprovar la llei. Ara bé, també és cert que aquesta llei és simplement l'instrument jurídic –les regles del joc- que ha de permetre l'actuació de remodelació d'aquesta zona. El Pla de Reconversió és una altra cosa: és el projecte urbanístic concret, les retxes damunt els plànols que, fins que no es varen aprovar inicialment, molt poca gent havia pogut veure.

 

Per tant, ningú no pot haver "trencat" un consens sobre el Pla de Reconversió, perquè aquest consens no ha existit mai. De fet, en el moment de donar suport a la llei, en Biel Barceló (portaveu del BLOC al Parlament i secretari general del PSM) ja va avisar:

 

"A partir d’aquí i perquè el procés vagi bé, creim que es necessiten tres premisses: consens, participació i transparència. El consens que s’ha aconseguit entre tots els partits polítics per a l’objectiu compartit de la remodelació i per a l’objectiu de l’impuls de la present llei, i creim que aquest consens s’ha de mantenir en la concreció concreta del projecte. No hi ha xecs en blanc, sinó voluntat de fer feina plegats. Participació, participació de tots els sectors implicats, no només de les administracions lògicament competents, sinó també dels sectors econòmics, hoteler, comercial, restauració, etc., i també dels veïnats i de les entitats. I transparència, transparència en totes i cada una de les decisions que es prenguin".

 

És evident que l'elaboració del Pla Integral de Reconversió de la Platja de Palma, aprovat inicialment pel Consorci, no ha estat consensuada ni amb els veïnats, ni amb els hotelers, ni amb els partits polítics. De fet, l’única persona del BLOC que forma part del Consorci, també va explicitar que el suport a l’aprovació inicial del Pla no significava ni un suport a l’aprovació definitiva ni que no haguéssim de reclamar els canvis necessaris una vegada l’haguéssim revisat en profunditat.

 

Al nostre entendre, l'equip dirigit per na Margarita Nájera ha actuat amb un excés de secretisme i de presses, presentant un pla que conté aspectes que no responen a l’interès general i amb un política de comunicació amb els afectats pèssima: com es pot assegurar a un grup de veïns que es mantindran les seves cases i dues setmanes més tard presentar el Pla que preveu exactament el contrari?

 

Davant d'aquestes errades, el que demanam des del PSM-EN és, senzillament, que es faci un esforç perquè el projecte de remodelació compti amb el màxim consens de veïnats, comerciants, hotelers i partits polítics. Per això és imprescindible, com a mínim, ampliar el termini d’informació pública del Pla, per tal que particulars d'una banda i institucions (ajuntaments de Palma i de Llucmajor, i Consell de Mallorca) de l'altra, disposin de més temps per presentar les al·legacions i els informes vinculants pertinents.

 

Pens que encara som a temps que el Consorci rectifiqui i les coses es facin d'una altra manera. Escoltant totes les veus implicades, amb transparència i amb voluntat real de consens. Crec que tothom és conscient que la reconversió d'aquesta zona turística de Palma i Llucmajor implicarà canvis importants, i alguns sacrificis. Però perquè pugui sortir endavant haurà de comptar amb un ampli consens social i polític que encara s'ha de construir.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: