"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

El PSM opina. 02/11/2010

'Protegim ses Fontanelles'

Article d'opinió d'Antoni Verger, el Secretari General del PSM-EN de Palma, publicat aquest diumenge al Diario de Mallorca 

El Pla de Reconversió Integral (PRI) de la Platja de Palma és una eina imprescindible per aturar el procés de degradació que pateix la zona i aconseguir convertir-la en un referent turístic internacional de qualitat. És urgent afrontar una ambiciosa transformació, però a la vista del contingut del PRI serà necessari primer un replantejament d’algunes qüestions bàsiques perquè el procés pugui avançar amb més consens i amb garanties d’èxit. Per això, el PSM ha presentat 15 al·legacions per sol·licitar modificacions al projecte en tota una sèrie d’aspectes clau.

 

Una de les principals qüestions a la què ens oposam rotundament és a la construcció d’un gran centre comercial adjacent a la zona humida de ses Fontanelles. El Pla parcial de la zona, i la consegüent llicència per a construir el centre comercial, atorgada per na Catalina Cirer quan el poble ja li havia retirat la confiança a les urnes i es trobava en funcions, es varen dictar prescindint absolutament del procediment establert, i incomplint les prescripcions de l’article 283 del reglament de domini públic hidràulic que exigeix una autorització expressa de l’organisme de conca per a la dessecació de zones humides. Per tot això, i en contraposició al que diu el projecte de la Platja de Palma, entenem des del PSM que no és necessari compensar al promotor permetent-li així edificar el centre comercial a les immediacions de la zona humida en contraprestació a una suposada pèrdua d’aprofitament urbanístic que no es va produir mai.  

 

Per això, exigim la supressió dels usos comercials que el projecte preveu a la zona adjacent a Ses Fontanelles i que els terrenys es destinin a zona etnològica associada al Parc. Ens oposam rotundament al megacentre comercial que permet perquè contribuiria a destruir de forma accelerada el teixit econòmic i comercial ja existent a la Platja de Palma, perquè provocaria problemes de mobilitat concentrant en un sol punt un alt nivell de transport motoritzat, i sobretot, perquè no és assumible l’amenaça mediambiental i patrimonial que representa.

 

La zona humida de ses Fontanelles és un espai d’alt valor ambiental i té un potencial etnològic molt important (cases de trencadors, de saliners, pedreres, etc.). S’ha de protegir aquesta zona i el seu entorn per conservar el darrer reducte de zona humida del municipi de Palma, i evitar una major sobresaturació urbanística. Però a més s’ha de rehabilitar i millorar per protegir les aus migratòries que hi reposen i recuperar la fauna i la flora perdudes, com són l’argó o l’esplugabous, i salvaguardar la presència d’una espècie endèmica amenaçada com és el Limonium barceloi. 

 

Cal recordar que la zona humida de ses Fontanelles va ser salvada de l’amenaça d’imminent destrucció gràcies a la ràpida intervenció de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori de Biel Vicens, que l’any 2007 va suspendre la llicència atorgada per na Catalina Cirer en funcions amb la Llei de mesures urgents. Ara és fa imprescindible que el PRI de la Platja de Palma reconegui i consolidi aquesta protecció, eliminant els usos comercials previstos i apostant per una protecció integral de Ses Fontanelles i el seu entorn, amb especial cura del seu patrimoni.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: