"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

El PSM opina. 18/08/2011

'Ses Fontanelles, l’oportunitat de diversificar el model turístic de la Platja de Palma'

Article d'opinió del regidor a l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, publicat al seu nou blog personal "CortObert.cat" 

El més gran dels aiguamolls que resten a Palma és el conegut com Ses Fontanelles, una zona humida de 325.000 metres quadrats , que al llarg d’aquest segle ha patit processos de transformació (salines) i degradació (abocament de runa) que a pesar de tot el lloc manté encara uns notables valors ecològics i paisatgístics, que han estat reconeguts als distints inventaris de zones humides elaborats per la Conselleria d’Agricultura i la seva revisió de l’any 1997 per part la Conselleria de Medi Ambient. Acull nombroses espècies d’aus, alberga diferents hàbitats naturals d’importància comunitària i en ell hi viu el limonium barceloi, una espècie vegetal única al món i en perill d’extinció.

 

Les zones humides estan reconegudes per tota la comunitat científica com a zones de gran importància ecològica, a causa de la seva elevada productivitat i la seva elevada diversitat biològica.

 

Des de fa anys, Convenis Internacionals, protocols, Directives europees s’han adreçat a assegurar la protecció i conservació d’aquestes zones.

 

A tota la Mediterrània i a les Balears en particular la importància de les zones humides és encara més elevada, a causa de la seva escassesa, tant per les condicions climàtiques, com per la seva radical transformació històrica, especialment dels dos darrers segles.

 

Font: Plataforma Ses Fontanelles, Parc Natural

 

 

L’amenaça d’un espai natural únic a Palma

 

En el 2007, en una decisió insòlita perquè el PP havia perdut les eleccions i governaven en funcions a Cort, Catalina Cirer otorga llicència al Grup Aqua Magica per construir un complexe comercial i d’oci de 185.000 m2, amb 240 locals comercial (entre discoteques, fast-foods…), 3.000 places d’aparcament i carrils de 25 metres d’amplària en la zona verda més gran que queda a la Platja de Palma. El PP deixava una bona hipoteca al nou Govern amb la seriosa possibilitat de destrucció d’aquest singular paratge.

 

 

2007-2011: La legislatura de la protecció de Ses Fontanelles

 

Ja amb el nou Govern, el 24 de novembre del 2007 sortia publicat al BOIB el  Decret llei de Mesures Urgents que  suspenia cautelarment els efectes edificatoris de dues zones determinades dels municipis de Palma (Ses Fontanelles) i d’Eivissa (Ses Feixes), per evitar que es pogués dur a terme actes que suposaven una transformació sensible de la realitat física i biològica d’aquests terrenys que podien fer impossible o dificultar de forma important la consecució dels valors superiors d’aquestes àrees, els quals havien de protegir-se en benefici d’un desenvolupament sostenible, per la qual cosa també es disposava que es tramitessin les normes corresponents per protegir definitivament els valors naturals d’aquestes àrees.

 

El 30 de juliol del 2010,  s’aprova el Pla de Reconversió de la Paltja de Palma  qualifica la zona humida de Ses Fonantelles com a sòl rústic.

 

El 25 de febrer de 2011, s’aprova inicialment en Consell de Govern el Pla Hidrològic de les Illes Balears. Ses Fontanelles s’inclou en el catàleg de les zones humides

 

 

La importància del valor afegit de Ses Fontanelles en la reconversió de la Platja de Palma

 

El destí de Ses Fontanelles serà la mostra de si realment es vol fer una reconversió de qualitat i en paràmetres de turisme sostenible a la Platja de Palma. Una zona humida lluny de ser una molèstia o un element a eliminar, és avui dia i a qualsevol país europeu, una oportunitat de qualitat ambiental i paisatgística, tot i que sigui amb característiques urbanes. Com a exemple es pot posar el camí seguit a la Gola. Són elements que donen valor afegit a les zones urbanes turístiques i ajuden a suavitzar el grau d’artificialitat que sovint tenen aquests espais urbans especialitzats. Fer de Ses Fontanelles un parc natural, suposaria la millor notícia per la Platja de Palma. Perquè en la diversificació i en la sosteniilitat està el futur del nostre turisme.

Enllaços

Cort Obert


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: