"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

El PSM opina. 25/06/2012

‘Les falsedats del PP sobre el tren’

Article d’opinió d’Antoni Verger, portaveu del PSM-IniciativaVerds-Entesa a l'Ajuntament de Palma i exdirector general de MobilitatFa mesos que tant el president Bauzá com el conseller Company (i el PP en general) aprofiten qualsevol declaració, tertúlia o acte polític, per intentar denigrar la gestió de Mobilitat durant l'època del pacte. Nosaltres, conscients que discussions del tipus “i tu més” poden cansar als ciutadans en uns moments de crisi tan dramàtics com els actuals, hem evitat entrar en polèmiques absurdes. Però arriba un moment en què, davant tanta insistència en la falsedat, algú pot pensar que si no contestam és perquè són certs els suposats “desastres” del tren, i això no ho podem tolerar.

 

Falsedat n. 1: “El conveni ferroviari és una mera declaració d'intencions”. El Conveni, signat i publicat al BOE n.42 de 18 de febrer de 2009 (tothom el pot consultar), és un pacte reglat, articulat, en què es detallen totes les inversions incloses i el seu muntant econòmic, que obliga l'Estat a fer 443 milions d'inversions en ferrocarril a Mallorca. És normatiu, i la Comunitat Autònoma en pot exigir judicialment el compliment. Davant l'incompliment flagrant de Madrid, a què espera el Sr. Bauzá a posar la demanda?

 

Falsedat  n. 2: “Varen comprar els trens abans de tenir les vies i ara no serveixen per a res”. Quan es planifica la posada en servei d'una línia ferroviària es contracten les obres i la construcció dels trens de manera que ambdós processos finalitzin simultàniament. Tant l'obra civil de les vies com la construcció de les unitats mòbils es contractaren el 2009, amb la previsió dels enginyers que una i altra acabassin el 2011. Lamentablement, problemes de tresoreria de la CAIB i l'incompliment dels compromisos per  part de l'Estat varen ralentir les obres entre Manacor i Artà però no la construcció d'algunes unitats de tren-tram, que ja estan acabades. El juny de 2011, el govern del PP paralitzà totalment les obres entre Manacor i Artà mentre anunciava que es destinarien 150 milions del Ministeri de Foment a la construcció de segons cinturons inútils a Palma. No serà que al PP li convé tenir aturades les obres del tren i no reclamar els doblers a Madrid per poder donar la culpa de tenir uns trens “aturats” i unes obres inacabades als anteriors gestors de la Conselleria?

 

Falsedat n. 3: “Varen comprar uns trens per 23 milions d'euros que a l'hora de la veritat són més baixos que les andanes”. Aquesta és fantàstica. El PP intenta transmetre la idea que ens equivocàrem quan vàrem comprar els trens, que no calculàrem bé les mides! Idò bé, per a la línia Manacor-Artà, i futura prolongació fins a Cala Rajada, es va optar pel tram-tren, uns vehicles de pis baix que quan van per zona urbana es comporten com un tramvia i quan circulen entre poblacions ho fan com un tren convencional, arribant fins als 100 km/h. Aquesta és l´única manera de poder passar per l'interior de Manacor, Cala Rajada i compatibilitzar les andanes i la tipologia de les estacions existents (d'alt valor patrimonial). Un mateix vehicle que compleix una doble funció i que s'ha convertit en una fórmula d'èxit a llocs com Alemanya, França o el País Valencià (governat, per cert, pel PP).

 

Mentre el “paralitzat” govern Bauzá no vulgui acabar les obres de Llevant, aquestes unitats de tram-tren són perfectament aptes per circular a tota la xarxa electrificada de SFM, entre Palma i l'Enllaç. Només faria falta una petita adaptació d'alguna part de les andanes a les estacions que es decidís que aturàs. En previsió, el govern de pacte ja va fer tot l'ample de via i el tipus d'electrificació dels nous projectes totalment compatible amb la xarxa de tren i metro ja existent.

 

Falsedat n. 4: “La línia Manacor-Artà no serveix per a res perquè no tendria usuaris”. El cas concret dels usuaris Manacor-Artà es calculaven en 574.000 anuals el primer any. S'ha de dir que els usuaris del corredor Inca-Manacor són 600.000 anuals, una xifra molt semblant. A més, amb l'extensió de les vies fins a Capdepera i Cala Rajada s'arribava a superar 1,2 milions d'usuaris anuals, una xifra ben apreciable que justifica perfectament la inversió.

 

A més, és curiós que el PP utilitzi aquest argument. Precisament aquest partit polític va aprovar l'abril de 2006 el PDST mitjançant un decret de govern que preveia com a actuació prioritària... la línia Manacor-Artà-Cala Ratjada!! De fet, totes les actuacions en mobilitat dutes a terme per la Conselleria de Mobilitat del  pacte estaven consignades al PDST que va deixar aprovat el PP, inclòs el també truncat tramvia de la badia de Palma. Es va seguir la planificació del govern anterior, que havia estat consensuada. Nosaltres pensam que els projectes estratègics no s'han de modificar en funció dels canvis de govern. Està clar que al PP (uns “gran gestors”, ens diuen) prefereixen tudar els doblers inventant-se projectes faraònics com el Metro de Palma i desdir-se d'aquells que ells mateixos aprovaren, com el tramvia de Palma o el tren de Llevant, simplement perquè han estat impulsats per un govern d'un altre signe polític. És clar, l'herència. Sempre l'herència.

 

Falsedat n. 5: “Varen licitar per 220 milions d'euros i només n'han arribat 57,5 milions. Ens han deixat un bon forat”. Efectivament l'anterior legislatura es licitaren 220 milions d'euros en tren (a la fi una veritat!): electrificació del Palma-Inca i adquisició de nous trens elèctrics (que tan contents inauguraren Bauzá, Company i companyia.), línia Manacor-Artà i altres inversions en telecomunicacions, passos a nivell, etc. Ara bé, per cobrir l'import d'aquestes obres arribaren de l'Estat un total de 142,5 milions fins al juny de 2011: no just els 57,5 milions del Ministeri de Foment, sinó també 55 milions dels fons estatutaris de 2010 i 30 milions del Conveni del Tramvia que a final de legislatura es traslladaren al tren. Faltaven acabar de fixar els fons estatutaris de 2011, que podrien haver significat entre 50 i 80 milions més.

 

Per tant, on és el forat? Com s'han pogut acabar les obres d'electrificació del tren Palma-Inca, que han costat 101 milions, si només han arribat 57,5 milions del Conveni? I si el govern de Madrid està incomplint el seus compromisos, per què no els hi exigeixen judicialment a l'Estat, en compte de tenir paralitzades les obres del Manacor-Artà? O no era el PP així d'exigent l'anterior legislatura en relació al conveni de carreteres? Clar, no és el mateix exigir doblers per autopistes a ZP que  doblers per tren a Rajoy...

 

La Conselleria de Mobilitat va protagonitzar durant l'anterior legislatura un desenvolupament sense precedents de les polítiques de mobilitat sostenible. Ara aquestes polítiques es troben en brutal regressió, amb augments del 50% de les tarifes, acomiadament de treballadors i degradació del servei de tren, obres paralitzades, disminució de freqüències en autocar, destrucció de carrils bici, irrupció de cotxes a eixos cívics, tornada a la política d'autopistes, etc. Pareix clar que per tapar aquesta nefasta política de mobilitat el PP intenta ara amb arguments falsos atacar i desprestigiar la gestió de la Conselleria de Mobilitat al període 2007-2011. Srs. del PP, es posin a fer feina d'una vegada, exigeixin a l'Estat el que ens deu i acabin les obres del tren de Llevant, com a mínim abans de començar les del segon cinturó de Palma! Si no, queda clar que volen maquillar la seva ineptitud atacant a l'actual oposició, sense tenir en compte que la seva mala gestió perjudica greument els interessos dels ciutadans i el futur de la comarca de Llevant.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: