"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 07/04/2015

MÉS electrificarà tota la xarxa ferroviària i impulsarà el tren sa Pobla-Alcúdia

Biel Barceló: “L’Estat inverteix 52.000 milions en AVE i només 100 milions en tren a Mallorca; hem d’exigir que ens arribin els doblers que ens toquen per tenir una xarxa de transport públic eficient, sostenible i que cobreixi les necessitats dels ciutadans”El candidat de MÉS per Mallorca a la Presidència del Govern, Biel Barceló, i la candidata a l’Ajuntament de Palma Neus Truyol han presentat les propostes de la formació per millorar la xarxa de transport públic a Balears. Barceló ha apuntat que “el transport públic ha de ser un dels eixos principals per tenir una mobilitat més equilibrada i sostenible”.

 

L'objectiu estratègic, segons el candidat de MÉS, és que la gestió del transport públic sigui integral: planificació i direcció ha de ser coordinada, com a única manera d'aconseguir la intermodalitat entre mitjans de transport (Bus urbà i «Tram-Bus» de Palma, Bus interurbà, Metro i Tren), i això significa poder emprar la targeta intermodal pertot i amb horaris i freqüències coordinats.

 

Les propostes de MÉS per aconseguir desenvolupar la xarxa de transport són:

 

- Fer un nou pla de mobilitat integral: planficiar tots els temes de mobilitat: carreteres, mobilitat privada terrestres, transport públic, etc. I que tendrà efectes també en el model territorial de les diferents illes. És necessari un pla de mobilitat de tota Mallorca, en coordinació amb Palma. Aquest pla de mobilitat ha d'integrar el pla de carreteres, pla de seguretat ciclista i el pla de transport públic.

 

- Sistema tarifari integrat. Amb una única targeta poder-se moure lliurament per Mallorca i emprant qualsevol dels mitjans de transport actuals i futurs, tant per residents com per visitants, des de qualsevol poble fins a l'aeorport, Platja de Palma o Calvià sense barreres i amb les màximes facilitats.

 

- Millores en les aturades i modernització dels vehicles. Adaptar el serveis de transport a les persones amb dificultats de mobilitat i d'altres col·lectius amb necessitats específiques (amb bicicletes i altres objectes). La base d'això és fer un transport «acollidor» per tots, i no només ens referim al tren sinó a les aturades de bus, que majoritàriament no estan adaptades, que en principi és competència dels ajuntaments però s'hauria de fer un esforç

 

- Increment en les freqüències i els horaris per adaptar-los a les necessitats dels ciutadans, així com en la cobertura geogràfica de la xarxa de bus interurbà. Crear punts de préstec gratuït de bicicletes (Mou-teB), que el PP va llevar de Manacor i Inca. I també aparcaments dissuasius a diferents estacions de tren.

 

- Desenvoluparem l’electrificació de tota la xarxa ferroviària: tram sa Pobla-Enllaç i tram Manacor-Enllaç. Aconseguirem així una xarxa moderna i energèticament eficient.

Això permetria també que els viatgers anassin amb trens nous, que son més confortables i segurs.

 

- Impulsarem el tren sa Pobla-Alcúdia i recuperarem la línea Manacor-Artà com instrument cohesionador territorial i potenciant la ciutat de Manacor com eix econòmic del llevant. Es treballarà per recuperar projectes ferroviaris en funció d’estudis tècnics i de la rendibilitat social, entesa com l’assumpció, segons els mitjans possibles, de les necessitats de serveis públics en termes de disponibilitat temporal o espacial, d’atenció a col·lectius determinats o de l’assoliment de nivells mitjans de qualitat.

 

52.000 milions per a l’AVE, 100 milions en tren a Mallorca: només un 0,2% del total

 

Biel Barceló ha explicat que tot això s’ha de fer amb el finançament adequat, que s’ha de reclamar a l’Estat. “Exigirem a l’Estat el compliment dels compromisos amb les IB Balears en matèria d’inversions ferroviàries (Llei de règim especial, inversions estatutàries, conveni ferroviari, etc.), amb l’objectiu que Madrid destini a Balears anualment com a mínim l’1 % de la inversió que es fa en matèria ferroviària a la península”.

 

Al conjunt de l’Estat espanyol està prevista una inversió de 52.000 milions d’euros en AVE (40.000 d’executats i 12.000 de previstos), que ha resultat ser ineficient i del qual els ciutadans de les Illes Balears no ens beneficiam en absolut. Barceló ha assenyalat que ens correspondria, per població, una inversió en transport ferroviari d’un 2% d’aquesta xifra, uns 1.040 milions, dels quals només han arribat 100 (és a dir, un 10% del que ens tocaria i un 0,2% del que l’Estat ha gastat en AVE).

 

“Volem denunciar aquest greuge comparatiu que patim els ciutadans i les ciutadanes de Balears, i hem de reclamar davant l’Estat que, de tots aquests doblers que s’han invertit en transport ferroviari al continent i que no s’han invertit a les Illes Balears, ens arribin els doblers que ens corresponen i possibilitin el desenvolupament d’aquesta xarxa de transport públic, eficient, sostenible i que cobreixi les necessitats de tots els ciutadans i de les quatre illes”, ha afirmat Barceló.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: